Chronisch Zorgnet

Martijn Trogh
Fysiotherapie

aangesloten bij: Chronisch Zorgnet

Chronisch Zorgnet is een netwerk dat is opgestart om gesuperviseerde looptraining aan te bieden voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. In de volksmond staat dit vaatlijden beter bekend als ‘etalagebenen’.

Sinds maart 2012 is Martijn Trogh aangesloten bij Chronisch Zorgnet, op dit moment bevindt hij zich in de laatste fase van het specialisatietraject. Daardoor heeft hij ruime ervaring in het begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.

Nut van looptherapie
De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter.

Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijl veranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. Chronisch Zorgnet geeft u duidelijkheid over waar en bij welke fysiotherapeut bij u in de buurt goede kwaliteit gesuperviseerde looptherapie wordt gegeven.

 

Vanaf 1 januari 2024 heeft de afdeling fysiotherapie geen overeenkomst meer met onderstaande zorgverzekeraars.

Voor meer informatie betreft vergoedingen van niet gecontracteerde zorg verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

Ga naar de inhoud