Geriatrie fysiotherapie

Laura Treffers
Fysiotherapie

Oedeem fysiotherapie, bekkenfysiotherapie (i.o)

Wij zijn gespecialiseerd in de kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek. Hij/zij is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.