Manuele therapie

Anja van der Eijk 
Manuele Therapie

Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren.
De Manueel therapeut is dan ook een bewegingsconsulent bij uitstek.

Men kan een Manueel therapeut onder andere consulteren vanwege nekklachten of lage rugpijn. De behandeling bestaat naast uit mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen.

De behandeling geeft vaak snel resultaat.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de afdeling fysiotherapie geen overeenkomst meer met onderstaande zorgverzekeraars.

Voor meer informatie betreft vergoedingen van niet gecontracteerde zorg verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

Ga naar de inhoud