Post Covid revalidatie

Anja van der Eijk

Monique Tipker

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor paramedische herstelzorg geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering/eigen risico. 

Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en algehele malaise.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de afdeling fysiotherapie geen overeenkomst meer met onderstaande zorgverzekeraars.

Voor meer informatie betreft vergoedingen van niet gecontracteerde zorg verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

Ga naar de inhoud